Aparaty USG – technologie obrazowania

Aparaty USG odgrywają w obecnych czasach bardzo ważną rolę. Jest to technologia, która wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do wykonywania wielu różnych czynności. Fale dźwiękowe są wytwarzane przez oscylator, który wytwarza energię wytwarzającą falę ciśnienia akustycznego. Fala ciśnienia jest przekazywana do badanego obiektu przez przetwornik, który przekształca falę ciśnienia w elektryczny sygnał napięciowy.

Sygnał ten może być następnie przetworzony przez komputer i przekształcony w obraz wyświetlany na monitorze lub przeniesiony na papier za pomocą drukarki. W większości przypadków sprzęt ultrasonograficzny posiada te same podstawowe elementy, co inne instrumenty medyczne, takie jak aparaty rentgenowskie czy ciśnieniomierze. Obejmują one panel kontrolny, okno wyświetlacza i system komputerowy, który przechowuje, drukuje i przetwarza dane. Jednak oprócz tych komponentów posiadają one również inne cechy, które wyróżniają je spośród innych.

W porównaniu z innymi technologiami obrazowania, takimi jak promieniowanie rentgenowskie czy tomografia komputerowa, urządzenia ultradźwiękowe mają pewne unikalne cechy, ponieważ są całkowicie nieszkodliwe i nie stwarzają ryzyka negatywnego wpływu na organizm ludzki. Urządzenia ultradźwiękowe mogą być wykorzystywane do różnych celów. Są one często używane w szpitalach do monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Jednak przenośne USG jest powszechnie używane do badania trudno dostępnych obszarów, takich jak serce. Urządzenia ultradźwiękowe wykorzystują fale dźwiękowe do tworzenia obrazów.

Zalety wykorzystania aparatów USG

Sprzęt ultradźwiękowy ma wiele zalet, takich jak brak promieniowania, wysoka rozdzielczość, monitorowanie w czasie rzeczywistym i tak dalej. Jest to bezbolesna, nieinwazyjna technika obrazowania o wysokiej częstotliwości, która umożliwia diagnozowanie i leczenie wielu schorzeń. Ultradźwięki są wykorzystywane w echokardiografii, ultrasonografii położniczej, monitorowaniu płodu i wielu innych zastosowaniach medycznych. Dwa rodzaje aparatów ultrasonograficznych, które są powszechnie spotykane w szpitalach, to aparaty statyczne i przenośne. Do statycznych urządzeń należą aparaty używane na sali operacyjnej i na oddziale radiologii. Sprzęt przenośny jest używany głównie w sytuacjach awaryjnych i obejmuje zarówno ekrany stałe, jak i urządzenia ręczne.

Główną zaletą przenośnych aparatów ultrasonograficznych jest ich poręczność. Bardziej zaawansowane urządzenia mogą również przesyłać obrazy przez Internet lub przechowywać je na komputerze. Te cechy pozwalają lekarzom używać ich w miejscach, w których zwykłe aparaty mogłyby się nie zmieścić lub zajmować zbyt dużo miejsca, np. w domach nieuleczalnie chorych pacjentów.